Aktualności

Jakie usługi i produkty można zareklamować w banku?

banki hipoteczne Warszawa 2016
0

Prawo reklamowania usługi czy produktu ma każdy nabywca. Podobnie sytuacja ma się w przypadku usług i produktów bankowych. Nie każdy wie, że gdy bank pobierze pomyłkowo zbyt wysoką kwotę prowizji, opóźni przelew, czy transze kredytu itd., klient ma prawo do złożenia reklamacji (w dowolnej formie, np. e-mail, telefonicznie, pismem itd.) uwzględniając wszelkie, wedle jego mniemania, nieprawidłowości. Każdy bank ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć tego typu pismo w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Jeśli bez uzasadnienia nie „wyrobi” się w tym czasie, reklamacja uznawana jest za słuszną (po myśli klienta) i przyjętą.

Kiedy reklamacja?

Zwykle niedopatrzenie, pomyłkę pracownika banku i inny tego typu problem, można wyjaśnić bezpośrednio w placówce banku. Jeśli jednak nie uda się rozwiązać problemu warto złożyć oficjalna reklamację. Według statystyk tego typu postępowań, jeśli chodzi o banki, jest na szczęście niewiele. Głównie wynika to z wysokich standardów, konkurencyjności i troski o każdego klienta banku. Nie bez znaczenia pozostaje tu nadzór nad np. umowami, Komisji Nadzoru Finansowego.

Co najczęściej podlega reklamacji? Zwykle klienci zgłaszają:
– błędnie księgowane przelewy,
– blokady konta,
– naliczenie wyższych opłat,
– obciążenie kosztami za wypłaty z bankomatu,
– reklamację karty kredytowej,
– brak powiadomienia o planowanych przerwach w dostępie do bankowości internetowej,
– nieterminowe przekazanie przelewu itd.

DORADCY WARSZAWA KONTAKT

Pożądaną formą złożenia reklamacji jest forma ustna i pisemna. Niewielkie uchybienia wystarczy zgłosić pracownikowi infolinii, czy wykorzystując formularze w bankowości online. W formularzu zgłoszenia nie powinno zabraknąć danych klienta, wartości przedmiotu reklamacji i opisu szczegółowego danego zdarzenia. Oczywiście należy zawrzeć także swoje oczekiwania wobec banku. Zgodnie z obowiązującymi od zeszłego roku przepisami bank ma obowiązek odpowiedzieć nam w terminie do 30 dni od chwili zgłoszenia. W sprawach skomplikowanych termin może być pisemnie przedłużony (przed upływem terminu pierwotnego) do nawet 60 dni. Po upływie terminu i braku odpowiedzi reklamacje uznaje się za rozstrzygnięta na rzecz klienta. Jeśli jednak otrzymamy odpowiedź, a bank, czy inna instytucja finansowa nie uwzględni naszego zgłoszenia, powinna wskazać nam w piśmie środki zaskarżenia (odwołanie, skorzystanie z mediacji, sądu polubownego czy skargi do rzecznika finansowego. Ostatecznie sprawę klient może skierować do sądu powszechnego i tam dochodzić swoich racji.

Agnieszka Morawiec
Agnieszka Morawiec - specjalista sprzedaży kredytów hipotecznych, blogerka i pasjonatka nowych technologii.
To też może Ci się spodobać
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe ranking 2016
Co robić, gdy ojciec dziecka nie płaci alimentów?
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe ranking 2016
Które banki pożyczą zatrudnionym na umowę-zlecenie?