Aktualności

Plany wsparcia rodziców od 2016 roku

doradcy finansowi Warszawa 2016
0

W 2016 roku w życie prawdopodobnie wejdą przepisy pozwalające osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego w chwili obecnej, pobierać specjalne świadczenia rodzicielskie w kwocie 1000 zł miesięcznie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szczegółowo określiło zasady funkcjonowania tych przepisów. Szczególnie obejma one osoby niepełnosprawne, bezrobotne, studentów, rolników i osoby zatrudnione na umowach tzw. śmieciowych.

Kiedy będą przysługiwały te uprawnienia?

W pierwszej kolejności osobom z tytułu:
– urodzenia dziecka
– przyjęcia na wychowanie dziecka do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku orzeczenia odroczenia obowiązku szkolnego do 10 roku życia, w ramach rodziny zastępczej, z wyłączeniem zawodowej rodziny zastępczej,
– przyjęcia na wychowanie dziecka do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku orzeczenia odroczenia obowiązku szkolnego do 10 roku życia, występując jednocześnie do sądu o jego przysposobienie .

Projekt wymienia kilka okresów pobierania świadczenia rodzicielskiego. Od 52 tygodni w przypadku jednego dziecka przy porodzie lub przyjęcia jednego dziecka na wychowanie, do 71 tygodni w sytuacji porodu pięcioraczków w więcej dzieci lub przejęciu tylu na wychowanie. Termin liczony jest od dnia porodu lub przyjęcia na wychowanie dziecka. Z kręgu uprawnionych do tego zasiłku wyłączone zostały osoby, które posiadają prawo do zasiłku macierzyńskiego na zasadach ogólnych, w tym z innego, niż powszechny, systemu ubezpieczeń (np. funkcjonariusze służb mundurowych). Dotyczy to też sytuacji, gdy świadczenie dotychczasowe przysługiwać będzie drugiemu z rodziców.

DORADCY WARSZAWA KONTAKT

Na przyznanie świadczenia nie będzie miał wpływu dochów w rodzinie, a kwota świadczenia rodzicielskiego podlegać będzie procedurze weryfikacji, o której mowa w art. 18 i 19 ustawy o z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami nowe świadczenie będzie przysługiwało również osobom, których dzieci urodzone były przed 1 stycznia 2016 roku, gdy nie minęło 52 tygodnie od daty porodu, a w ciąży mnogiej, nawet 72 tygodnie.

W sytuacji podjęcia przez rodzica zatrudnienia w trakcie wypłaty świadczenia będzie ono nadal przysługiwało, ale zostanie pomniejszone. Celem zmian jest pomoc rodzinom i zachęcenie do powiększania rodzin przez obywateli. Projekt będzie realizowany w ramach polityki prorodzinnej, a jego koszt szacowany jest na ponad miliard złotych.

Agnieszka Morawiec
Agnieszka Morawiec - specjalista sprzedaży kredytów hipotecznych, blogerka i pasjonatka nowych technologii.
To też może Ci się spodobać
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe ranking 2016
Co robić, gdy ojciec dziecka nie płaci alimentów?
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe ranking 2016
Które banki pożyczą zatrudnionym na umowę-zlecenie?