Doradcy Warszawa - kredyty pośrednictwo finansowe

Urlop ojcowski – warto wiedzieć

Świeżo upieczony tata ma prawo, zgodnie z art. 182 Kodeksu pracy, do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Aby móc skorzystać z takiego rodzaju uprawnienia należy spełnić kilka warunków.

Podstawą przyznania takiego urlopu jest złożony pisemny wniosek w terminie 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia urlopu i przysługuje w dowolnym terminie, do chwili ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Urlop taki musi rozpoczynać się nie później niż 14 dni przed pierwszymi urodzinami potomka. Z tego przywileju mogą skorzystać ojcowie zatrudnieni na podstawie umowy o prace, mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, o ile przynajmniej przez miesiąc opłacały składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, także mogą wnosić o udzielenie takiego urlopu. Wtedy podstawę wymiaru takiego urlopu będzie stanowiła zadeklarowana przez przedsiębiorcę kwota, od której opłacał składki ZUS. Przez okres przebywania na świadczeniu będzie, podobnie jak w przypadku zasiłku chorobowego, zwolniony z opłacania składki (w całości, jako niepodzielna do opłacenia będzie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne).

Formalności

Urlopu macierzyńskiego nie można dzielić. Powinien on obejmować 14 kolejnych dni, włączając dni wolne od pracy. W przypadku urodzenia więcej niż 1 dziecka nie mnoży się dni urlopu. Urlop ten jest odrębnym przywilejem, nie związanym nijak z urlopem okolicznościowym, czy macierzyńskim, na którym przebywa matka dziecka. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego. Warunki, jaki musza być spełnione to pozostawanie w zatrudnieniu (status pracownika), fakt wychowywania dziecka i złożony wniosek.

Warto podkreślić, że nie tylko ojcowie biologiczni maja prawo skorzystania z takiego przywileju. W przypadku adopcji mężczyzna może wykorzystać urlop w terminie do 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się sądowego postanowienia o przysposobieniu i nie dłużej, niż do ukończenia przez dziecko 7 lat. W przypadku malucha, wobec którego orzeczone zostało odroczenie obowiązku szkolnego urlop można wykorzystać do momentu ukończenia 10 lat przez dziecko.

Wraz z wprowadzonymi zmianami, od stycznia 2015 roku z urlopu ojcowskiego mężczyźni korzystają coraz chętniej (ponad 50 tysięcy ojców skorzystało z urlopu w dwóch pierwszych kwartałach tego roku). Spowodowane jest to także wzmożoną chęcią uczestniczenia tatusiów w wychowywaniu maleństwa i pomocy matkom sprawującym nad nowonarodzonymi dziećmi w opiece. Warto więc korzystać z możliwości, gdyż niewykorzystany w terminie urlop ojcowski przepada.