Doradcy Warszawa - kredyty pośrednictwo finansowe

Co robić, gdy ojciec dziecka nie płaci alimentów?

Przeciętny dłużnik alimentacyjny wpisany do KRD ma średnio 29 200 zł nieuregulowanego zobowiązania wobec swojego dziecka, rekordzista jest dłużny aż 400 tys. złotych. Problem związany z niepłaceniem alimentów jest duży, co więcej państwo polskie nie potrafi sobie z tym poradzić. Wraz z dniem 1. lipca 2015 roku w życie weszła ustawa, która miała doprecyzować dotychczasowe przepisy dotyczące wpisywania osób mających długi alimentacyjne do biur informacji gospodarczej.

Mimo wprowadzonych zmian nadal są osoby, które nie interesują się losem własnych dzieci i nie łożą na ich utrzymanie, sprytnie obchodząc przepisy. Poza tym nie ma jednej skutecznej metody egzekwowania długu. Niepłacenie alimentów ma miejsce nie tylko ze względu na brak dobrej woli rodzica, czy odpowiednich przepisów, ale również przez zbyt dużą pobłażliwość urzędów. Niestety dłużnicy alimentacyjni nie zawsze są zgłaszani przez pracowników ośrodków pomocy społecznej do krajowego rejestru dłużników. Dlaczego? – bo nie chcą im zabierać możliwości zaciągnięcia kredytu czy pożyczki. W ten sposób przepisy, które miały motywować dłużników do spłat zobowiązań wobec dzieci, stają się bezużyteczne. Wychodzi na to, że urzędnikom bardziej zależy na interesie dłużnika, niż na dobru dziecka, które nie tylko wychowuje się w niepełnej rodzinie, ale nie ma wsparcia finansowego ze strony drugiego rodzica.

Groźba utraty prawa jazdy

Rozwiązaniem problemu związanego z niepłaceniem alimentów miał być przepis, który mówił, że za długi alimentacyjne grozi zatrzymanie prawa jazdy. Niestety również to rozporządzenie nie zdało egzaminu w praktyce. W tym wypadku wystarczy minimalna wpłata, dzięki temu alimenciarz traci status osoby, która uchyla się od płacenia zobowiązań finansowych na rzecz dziecka.

W Polsce żyje około milion dzieci, które nie mają wsparcia finansowego ani z tytułu alimentów, ani ze strony państw, ponieważ według ustawy z dnia 7 września 2007 r. dochód osoby uprawnionej do otrzymywania pieniędzy z tytułu alimentów nie może być wyższy niż 725 zł w przeliczeniu na osobę. Samotni rodzice zazwyczaj muszą radzić sobie sami.

Chociaż obowiązek łożenia na dziecko dotyczy każdego rodzica, w praktyce to prawo jest martwe. Wiele osób w trosce o swój majątek ukrywa dochody, utrzymując, że nie ma dostatecznych środków na pokrycie zobowiązań alimentacyjnych. Dlaczego rodzice nie chcą łożyć na własne dzieci, mimo że są za nie odpowiedzialni? Z jakiego powodu urzędnicy są tak pobłażliwi wobec osób, które uchylają się od płacenia alimentów?